INSCHRIJVING IS GESLOTEN

Bekijk uitnodiging

Uitnodiging

De inschrijving voor de werkconferentie Toekomstbestendige Ouderenzorg in Drenthe is gesloten. U kunt zich niet meer aanmelden.

De conferentie vindt plaats op vrijdag 30 september 2022 in het Provinciehuis in Assen. Er is een plenair ochtendprogramma, dat vooral is toegespitst op bestuurders en beleidsvorming en een middagprogramma, waarin vooral de uitvoering in de praktijk wordt behandeld, in twee rondes met diverse workshops en deelsessies. Tussen de middag is er een gezamenlijke netwerklunch, waar de deelnemers van beide programma's elkaar kunnen ontmoeten.

DOWNLOAD HIER HET COMPLETE PROGRAMMA

Aanleiding
In de komende jaren zal de bevolkingsopbouw sterk vergrijzen. Ouderen, hulpverleners en bestuurders staan voor de gezamenlijke uitdaging om wonen, welzijn, welbevinden en (medische) zorg in de toekomst zo effectief en integraal mogelijk te organiseren. Hierover gaat deze werkconferentie, georganiseerd door Alliantie Drentse Zorg met Ouderen, Netwerk Dementie Drenthe, Netwerk palliatieve zorg Drenthe-Steenwijkerland.

Voor wie?
Het programma is afgestemd op een brede doelgroep. Het ochtendprogramma richt zich specifiek op bestuurders, managers, wethouders wonen & zorg en ouderen. Het middagprogramma richt zich op professionals uit welzijn en (medische) zorg, wijkverpleegkundigen, Wmo consulenten, onafhankelijk cliëntondersteuners Wmo en Wlz, casemanagers dementie, beleidsadviseurs, consulenten woningcorporaties, medewerkers gemeentelijke toegang en ouderen.

Aanmelden
Deelname aan de werkconferentie is kosteloos en wordt u aangeboden door Netwerk Dementie Drenthe, Palliatief Netwerk Drenthe-Steenwijkerland, Zilveren Kruis Zorgkantoor, WLZ-instellingen Drenthe, project ACP Drenthe en de Provincie Drenthe. Onderin dit scherm kunt u zich aanmelden. Bij opmerkingen kunt u aangeven of u de hele dag, alleen het ochtendprogramma, of alleen het middagprogramma wilt bijwonen. De netwerklunch is voor iedereen, dus mis die niet! Na aanmelding ontvangt u een bevestiging, met de vraag welke workshops u wilt volgen in het middagprogramma.

Suggesties?
We verheugen ons op een inspirerende en integrale werkconferentie. Mocht u nog suggesties of vragen hebben, dan kunt u die bij ons kenbaar maken.

Wij hopen u vrijdag 30 september te zien!

Met vriendelijke groet,

Jaap te Velde

namens de organiserende organisaties:

  • Alliantie Drentse Zorg met Ouderen
  • Netwerk Dementie Drenthe
  • Netwerk Palliatieve zorg Drenthe-Steenwijkerland

 

Aanmelden


Details

vrijdag 30 september 2022

van 09:00 tot 17:00 uur

Provinciehuis, Westerbrink 1, Assen